Loopbaanoriëntatie / begeleiding & paardencoaching

Ik heb gemerkt dat coachen met behulp van paarden heel geschikt is om schoolcoaches te laten zien wat ze allemaal kunnen in het kader van LOB. De paarden met wie ik samenwerk weten bij de coachee altijd iets moois of verrassends naar boven te halen: eigen kwaliteiten en talenten, een al lang gekoesterde wens, betekenisvolle emoties…. Wanneer je als schoolcoach op deze manier aan het denken wordt gezet kun je vervolgens je collega’s en/ of studenten weer met nieuwe energie en vanuit andere invalshoeken begeleiden. Misschien wel door ze een workshop paardencoaching aan te bieden …

Mensen vinden het vaak heerlijk om buiten te zijn in de natuur en contact te maken met paarden, het ontspant, geeft plezier en kan confronterend zijn. Want ze krijgen soms een ander antwoord op hun leervraag dan ze zelf vooraf hadden verwacht …

Schoolcoach Luuk gaat op mijn uitnodiging kennismaken met twee loslopende paarden, in de paardenbak. Enthousiast richt hij zich in zijn volle lengte op en stapt met stevige pas op ze af. 1 van de paarden beweegt de oren naar voren, blijft staan en kijkt met het hoofd omhoog naar Luuk, het andere keert zich af en loopt weg. Luuk herkent het gedrag van sommige van zijn collega’s en studenten in beide paarden. Hij is zich ervan bewust dat hij als schoolcoach nogal initiatiefrijk en overweldigend kan overkomen, waardoor bepaalde collega’s en studenten zich terugtrekken. Degene met meer zelfvertrouwen, wacht eerder af wat er komt. Net als de twee paarden nu doen.

Als schoolcoach weet je als geen ander dat je collega’s en studenten alleen in beweging krijgt wanneer zij dit zelf willen. En bij LOB is het van belang dat de student eigenaarschap ervaart. Niemand kan voor de student bepalen wat een goede vervolgstap is in de eigen loopbaanontwikkeling.

Even later pakt Luuk de kennismaking anders aan: beide paarden lopen uit eigen beweging op zijn uitnodiging actief achter hem aan door de paardenbak. Luuk ziet meteen wat deze aanpak kan betekenen voor de studenten die hij coacht in het kader van loopbaanontwikkeling. Luuk gaat niet zelf zoals gewoonlijk agendapunten aandragen, maar hij vraagt de studenten morgen zelf agendapunten aan te leveren voor het lob-gesprek. Vervolgens is hij van plan de studenten te vragen om te vertellen wat dit loopbaangesprek ze moet gaan opleveren …

Paardencoaching, wat is het niet?

  • Je hoeft geen ervaring te hebben met paarden.
  • Je werkt met het paard vanaf de grond. Je zit er niet op.
  • Het is niet de bedoeling om het paard iets te leren of iets van het paard gedaan te krijgen.
  • Het is niet zweverig, het paard kan geen gedachten lezen maar volgt zijn instinct, als vluchtdier.

Wat is het dan wel?

  • De coach coacht de mensen met behulp van de feedback van het paard (co-coach).
  • Paarden zijn kuddedieren en voor hun overleven afhankelijk van het goed signaleren van de omgeving, dus ook van de mensen en hun lichaamstaal.
  • Paarden spiegelen (d.m.v. spiegelneuronen) het gedrag en de lichaamstaal van de coachee, zodra deze de paardenbak inloopt. In de metafoor van de ijsberg gaat het dan niet alleen om het bovenste puntje, maar vooral over wat er onder de waterspiegel zit. De coach observeert dit en kan het vertalen naar de coachee.
  • Je bent als coachee actief dingen aan het doen en ervaart meteen wat dat met je doet.

Alle loopbaancompetenties bevatten onderdelen die de paarden een coachee kunnen laten zien en ervaren. In een sessie paardencoaching kan de cliënt bijvoorbeeld lijfelijk ervaren wat de eigen kwaliteiten en valkuilen zijn en aan de slag gaan met uitdagingen. En het is actiegericht: de coachee gaat met een actieplannetje naar huis en weet wat concrete vervolgstappen zijn. Daarnaast kan een team tijdens een sessie aan de slag met een breder LOB-thema, denk aan de eigen visie, die zichtbaar wordt gemaakt in de paardenbak.

Doel is steeds: leren door te ervaren. Daarbij kan ook nieuw gedrag worden uitgeprobeerd.

Het ambacht van paardencoach is helaas niet beschermd. Er is veel verschil tussen paardencoaches. Wanneer je er veilig gebruik van wilt maken kun je vragen of de coach ervoor is opgeleid bij een erkend opleidingsinstituut en of deze een methode gebruikt die is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde psychologische principes en modellen. Bijvoorbeeld oplossingsgericht coachen of motiverende gespreksvoering. En je kunt vragen hoe de coach omgaat met het welzijn van de paarden.

Zou jij ervaring willen opdoen met paardencoaching? Of heb je zelf een ervaring of vraag die je wilt delen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie over eventuele vragen.

De drijfverenscan geeft een helder beeld van mijn persoonlijke drijfveren. Deels verwachte uitkomsten, maar zeker ook verrassende. Ellis geeft met veel passie en inzicht duidelijkheid. Ik vond het inspirerend om de uitkomsten samen door te nemen, het geeft een steuntje in de rug, in wat voor mij belangrijk is.

Yvonne Kamies

Wat ons in Ellis enorm aansprak, naast haar vermogen om zo gemakkelijk te kunnen schakelen en een programma op maat te ontwerpen, is haar rust, de verbinding die we hebben ervaren en de toewijding naast het volledige gebrek aan oordeel.

Michel van Ast en Patricia van Slobbe

Bij jou heb ik mogen ervaren hoe ik in mijn eigen tempo en op een veilige manier dingen over mijzelf kon ontdekken. Je gaf me het vertrouwen en duidelijke handvatten om te experimenteren met nieuw gedrag. Dat wierp al snel vruchten af!

Joyce Sijbring

De persoonlijke en professionele benadering van Ellis heeft ons geholpen om de communicatie binnen onze praktijk te verbeteren. De handvatten en vaak een andere blik op de betreffende situatie werkten verhelderend en stimulerend.

Foky Vellinga en Carol Schut

Ellis slaagt er in om als coach zowel in stijl als in toon goed af te stemmen op degene die ze coacht. Ze kan op een prettige manier goed doorvragen, waardoor je je bewust wordt van bepaalde vooronderstellingen of zaken anders gaat zien. Ellis heeft bovendien een rijke (werk)ervaring, waardoor ze gemakkelijk een uitstapje kan maken naar een model of theorie en bijbehorende opdrachten. Dat maakt dat coachgesprekken met Ellis elke keer weer boeiend en leerzaam zijn.

Anneke de Wolff (ministerie van OC&W)

Na het eerste gesprek met Ellis was mijn vraag al uitgefilterd. Door de methode die Ellis gebruikt, gaat dit als bijna vanzelf. Het mooie van de methode is dat je het uiteindelijk zelf doet. Ellis is daarbij een fijne coach, die precies op het goede moment de goede vragen stelt.

Verpleegkundige, Isala ziekenhuis

Ellis hielp ons met het schrijven van teksten voor de website voor ons gezinshuis. Ze bracht helderheid en overzicht aan. We kwamen al snel tot een taakverdeling en het proces is heel soepel verlopen. Ellis heeft een frisse blik en is expert op het gebied van morele opvoeding, dat was heel helpend voor ons!

Karin en Hans