Intodrives drijfverenscan

Dan is de Intodrives drijfverenscan wellicht iets voor jou!

Drijfveren gaan over wat je motiveert en hoe je denkt. Drijfveren komen vanuit jezelf en beïnvloeden je gedrag. Het grootste deel van de tijd ben je je niet bewust van je drijfveren, maar ze spelen wel een belangrijke rol in je doen en laten. 

Om uit te vinden wat jouw drijfveren zijn als leerkracht, leerteambegeleider, IBer, schoolleider, kunnen we in het schoolontwikkelingstraject gebruik maken van de Intodrives drijfverenscan. Dit is een goede en inspirerende manier om in korte tijd meer te weten te komen over jezelf, wat jouw motivaties zijn en hoe jij tegen zaken aankijkt. We komen er tevens achter waar je allergieën zitten en in welke omgeving je het beste tot je recht komt: wat heb je nodig van de school, je leidinggevende en collega’s en wat kun je er brengen? 

Dit kan de schoolleider vervolgens in gesprek met de leerkrachten inventariseren, om er in de formatie en takentoedeling rekening mee te kunnen houden. Je zet daarmee in op waardering van de talenten en werkgeluk van de teamleden. Of je ondersteunt de leerkracht bij een volgende stap in de loopbaanontwikkeling. Daarnaast koppelen we de drijfveren van de individuele leerkracht in de nabespreking van diens drijfverenprofiel aan de schoolontwikkelingsvraag. Daardoor door boeken we in een traject snel vooruitgang. 

Ellis van Dam Consultancy heeft bewust gekozen voor de Intodrives drijfverenscan. Een door psychologen ontwikkelde en gevalideerde scan die zeer goed inzicht geeft in je drijfveren, weerstand en omgevingsvoorkeuren. Dit helpt je om de juiste keuzes te maken en komen we in (coach)gesprekken snel tot de kern van je vraag. 

Daarnaast is de drijfverenscan geschikt voor het trainen van teams. Het is een zeer bruikbaar testinstrument, bijvoorbeeld bij het verbeteren van communicatie en samenwerking en het ondersteunen van veranderprocessen. 

Ieder teamlid vult de drijfverenscan in, zodat iedereen eerst inzicht in zichzelf krijgt. Tijdens de training komt het teamprofiel aan bod, dat is het drijfverenprofiel van alle teamleden samen. We zetten de training speels in door het gezamenlijk maken van een teampuzzel die ook fysiek achterblijft op school, als aandenken en reminder. De teamleden worden zich meer bewust van de kwaliteiten, sterke punten en aandachtspunten van het team en ze krijgen meer inzicht in elkaar. Ook komen onderstromen en vaste patronen boven tafel. Deelnemers worden zich bewust van hun eigen aandeel in het team en hoe zij als team functioneren. Ik maak de verbinding met de schoolontwikkelingsvraag en de acties die ze individueel en als team kunnen ondernemen.  Hierdoor worden op meerdere niveaus duurzame stappen vooruit gemaakt.

Onderwerpen waarbij ik Intodrives gebruik zijn onder andere loopbaan- en coach trajecten,  cultuurverandertrajecten: omslag van familiecultuur naar een professionele cultuur, het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en omgang met elkaar, vergroten van eigenaarschap binnen teams en het begeleiden van management teams.

De Intodrives drijfverenscan is een professioneel instrument en daarom niet vrij verkrijgbaar. Ik ben opgeleid en gecertificeerd voor het gebruik van dit testinstrument. Verder lezen over de drijfverenscan? Kijk dan op www.intodrives.nl

De drijfverenscan geeft een helder beeld van mijn persoonlijke drijfveren. Deels verwachte uitkomsten, maar zeker ook verrassende. Ellis geeft met veel passie en inzicht duidelijkheid. Ik vond het inspirerend om de uitkomsten samen door te nemen, het geeft een steuntje in de rug, in wat voor mij belangrijk is.

Yvonne Kamies

Wat ons in Ellis enorm aansprak, naast haar vermogen om zo gemakkelijk te kunnen schakelen en een programma op maat te ontwerpen, is haar rust, de verbinding die we hebben ervaren en de toewijding naast het volledige gebrek aan oordeel.

Michel van Ast en Patricia van Slobbe

Bij jou heb ik mogen ervaren hoe ik in mijn eigen tempo en op een veilige manier dingen over mijzelf kon ontdekken. Je gaf me het vertrouwen en duidelijke handvatten om te experimenteren met nieuw gedrag. Dat wierp al snel vruchten af!

Joyce Sijbring

De persoonlijke en professionele benadering van Ellis heeft ons geholpen om de communicatie binnen onze praktijk te verbeteren. De handvatten en vaak een andere blik op de betreffende situatie werkten verhelderend en stimulerend.

Foky Vellinga en Carol Schut

Ellis slaagt er in om als coach zowel in stijl als in toon goed af te stemmen op degene die ze coacht. Ze kan op een prettige manier goed doorvragen, waardoor je je bewust wordt van bepaalde vooronderstellingen of zaken anders gaat zien. Ellis heeft bovendien een rijke (werk)ervaring, waardoor ze gemakkelijk een uitstapje kan maken naar een model of theorie en bijbehorende opdrachten. Dat maakt dat coachgesprekken met Ellis elke keer weer boeiend en leerzaam zijn.

Anneke de Wolff (ministerie van OC&W)

Na het eerste gesprek met Ellis was mijn vraag al uitgefilterd. Door de methode die Ellis gebruikt, gaat dit als bijna vanzelf. Het mooie van de methode is dat je het uiteindelijk zelf doet. Ellis is daarbij een fijne coach, die precies op het goede moment de goede vragen stelt.

Verpleegkundige, Isala ziekenhuis

Ellis hielp ons met het schrijven van teksten voor de website voor ons gezinshuis. Ze bracht helderheid en overzicht aan. We kwamen al snel tot een taakverdeling en het proces is heel soepel verlopen. Ellis heeft een frisse blik en is expert op het gebied van morele opvoeding, dat was heel helpend voor ons!

Karin en Hans