Paardencoaching

Als paardencoach werkt Ellis op nuchtere wijze met de directe feedback van paarden, met als doel de gecoachte in zijn of haar kracht te zetten. Paarden oordelen niet, ze reageren op hoe helder een persoon of groep met ze communiceert. De leervraag van de klant, bijvoorbeeld op het gebied van leidinggeven, staat centraal en het is de bedoeling dat de klant met inzichten en een goed gevoel de coaching afsluit. Paardencoaching is leren door te doen, uitgedaagd worden tot het experimenteren met het eigen gedrag in een veilige omgeving. Ellis verzorgt de paardencoaching op verschillende locaties in het land.

Organisatieadvies

Als organisatieadviseur is Ellis betrokken bij de ontwikkeling en het leren van organisaties en hun medewerkers. Als ‘meest betrokken buitenstaander’ werkt zij doelgericht aan het inrichten van een projectorganisatie die de verandering ondersteunt. Zij staat naast de mensen op de werkvloer, denkt en werkt mee om met minimale inspanning een maximaal effect te bereiken. Zij doet dit vanuit het systeemdenken: denken in samenhangen, want iedere actie die je uitvoert heeft (onbedoelde) effecten op het geheel van de organisatie. Ellis begeleidt teams en stelt teams samen in opdracht van de opdrachtgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vormgeven van een nieuwe opleiding of training. Zij traint de trainers, en is vanaf het begin gericht op het ‘zichzelf overbodig maken’. Ellis is docent en supervisor van de NOVO-opleiding voor procesbegeleiders, een geaccrediteerde post-hbo-opleiding.

Coaching / loopbaancoaching

Als (beeld)coach is Ellis erop gericht individuele professionals (leidinggevenden) en groepen (teams) op een respectvolle manier te ondersteunen bij het realiseren van hun persoonlijke doelen, in relatie tot de doelen van de organisatie waarvoor zij werken. Ze zet een rijk repertoire van werkvormen in om de professional te ondersteunen bij het bereiken van zijn of haar doel. Ellis haar rugzak is gevuld met aspecten van systeemdenken, breincentraalleren, systeemdenken en systemisch werken. Als loopbaanprofessional werkt Ellis vraag en oplossingsgericht met verschillende typen loopbaanvragen. Ze stelt zich op als ‘ meest betrokken buitenstaander’. Dit houdt in dat zij zich vanaf de eerste dag verbindt met de mensen in een coachtraject, en tegelijkertijd is gericht op het weer overbodig maken van zichzelf. Mensen zijn zich namelijk diep van binnen wel bewust wie ze zijn, wat hun kwaliteiten zijn en wat ze willen. Met haar ondersteuning kunnen ze dat expliciteren en gericht gaan inzetten in hun leven en werk. Zij is gecertificeerd voor het coachen via de methode JobtoWork. Een methode die de eigen regie van de coachee voorop stelt. Daarnaast maakt zij onder andere gebruik van de drijfverenscan van Intodrives, waarbij wordt uitgegaan van persoonlijke drijfveren en hun invloed op het werk.

 

Wat kan Ellis voor u betekenen:

• Coachen on the job
• Oriënteren op leidinggeven
• Ondersteunen bij leiding geven
• Reflectiegesprekken voeren (persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling)
• Oriënteren op ander werk
• Samenwerking van medewerkers soepeler
laten verlopen
• Verbetering van werkprocessen,
veranderproces in gang zetten en houden
• Artikel schrijven over uw bedrijf
• Klantvriendelijkheid verbeteren

Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Wilt u weten of ik iets voor u kan betekenen?
Neemt u dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.

contact

De drijfverenscan geeft een helder beeld van mijn persoonlijke drijfveren. Deels verwachte uitkomsten, maar zeker ook verrassende. Ellis geeft met veel passie en inzicht duidelijkheid. Ik vond het inspirerend om de uitkomsten samen door te nemen, het geeft een steuntje in de rug, in wat voor mij belangrijk is.

Yvonne Kamies

Wat ons in Ellis enorm aansprak, naast haar vermogen om zo gemakkelijk te kunnen schakelen en een programma op maat te ontwerpen, is haar rust, de verbinding die we hebben ervaren en de toewijding naast het volledige gebrek aan oordeel.

Michel van Ast en Patricia van Slobbe

Bij jou heb ik mogen ervaren hoe ik in mijn eigen tempo en op een veilige manier dingen over mijzelf kon ontdekken. Je gaf me het vertrouwen en duidelijke handvatten om te experimenteren met nieuw gedrag. Dat wierp al snel vruchten af!

Joyce Sijbring

De persoonlijke en professionele benadering van Ellis heeft ons geholpen om de communicatie binnen onze praktijk te verbeteren. De handvatten en vaak een andere blik op de betreffende situatie werkten verhelderend en stimulerend.

Foky Vellinga en Carol Schut

Ellis slaagt er in om als coach zowel in stijl als in toon goed af te stemmen op degene die ze coacht. Ze kan op een prettige manier goed doorvragen, waardoor je je bewust wordt van bepaalde vooronderstellingen of zaken anders gaat zien. Ellis heeft bovendien een rijke (werk)ervaring, waardoor ze gemakkelijk een uitstapje kan maken naar een model of theorie en bijbehorende opdrachten. Dat maakt dat coachgesprekken met Ellis elke keer weer boeiend en leerzaam zijn.

Anneke de Wolff (ministerie van OC&W)

Na het eerste gesprek met Ellis was mijn vraag al uitgefilterd. Door de methode die Ellis gebruikt, gaat dit als bijna vanzelf. Het mooie van de methode is dat je het uiteindelijk zelf doet. Ellis is daarbij een fijne coach, die precies op het goede moment de goede vragen stelt.

Verpleegkundige, Isala ziekenhuis